• O mnie

    Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w Sekcji Praw Człowieka SPP UJ świadczącej bezpłatną pomoc prawną. Ukończyła XIII edycję IP Student, projektu rozwijającego praktyczne umiejętności w zakresie własności intelektualnej.

    W ramach praktyk prawniczych, doświadczenie zdobywała w kancelariach specjalizujących się w sporach sądowych oraz doradztwie podatkowym.

    Obecnie w kancelarii koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych. Działa w projektach z branży IT oraz własności intelektualnej.

    Uczestniczy w studiach podyplomowych Cyber Science. „Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne i zarządcze” organizowanych przez Uniwersytet Śląski.

    Biegle posługuje się językiem angielskim.