Mateusz Kozieł

radca prawny
 • O mnie

  Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Kijowsko – Mohylańską oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, uczestnik studiów z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Specjalizuje się w zagadnieniach kompleksowych umów w krajowym oraz międzynarodowym obrocie gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem umów w obszarach TMT i IT), prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu doradztwa związanego z różnymi modelami franczyzy.

  W swojej dotychczasowej pracy zajmował się przede wszystkim projektami o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczącymi międzynarodowej współpracy podmiotów gospodarczych operujących zarówno w polskiej, jak i zagranicznych jurysdykcjach (UK, USA, ASEAN). Brał udział w projektach związanych z umowami dotyczącymi dostarczenia oprogramowania oraz świadczenia usług programistycznych, w tym w branżach regulowanych w Polsce oraz za granicą (FinTech, branże objęte monopolem państwa, branża hazardowa).

  Doradzał w kilkunastu projektach mających za przedmiot wdrożenie i utrzymanie systemów spierających prowadzenie firmy (systemy ERP), świadczył również wsparcie prawne w licznych projektach dotyczących oprogramowania wykorzystywanego w branży e-commerce.

  Doświadczenie prawne łączy z szeroką wiedzą podatkową – posiada bogate doświadczenia w świadczeniu usług wsparcia podatkowego, w tym w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń dotyczących struktur podmiotów powiązanych. Doradzał kilkunastu podmiotom w zakresie stosowania ulg podatkowych związanych z innowacyjnością (IP Box, ulga badawczo-rozwojowa B+R).

  Prowadzący licznych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z umowami gospodarczymi, umowami IT, problematyką zatrudniania personelu i prawem pracy a także kwestiami podatkowymi (zwłaszcza tymi dotyczącymi branży IT).

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach oraz spółkach doradztwa podatkowego.

  Biegle włada językiem angielskim, posługuje się prawniczym językiem ukraińskim oraz językiem rosyjskim.