Magdalena Dąbrowska

aplikantka radcowska
 • O mnie

  Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów w obszarze nowych technologii oraz prawa gospodarczego. Odpowiadała za bieżącą obsługę podmiotów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym działających m.in. w systemie franczyzowym, w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz startupów. Brała udział w projektach związanych ze zmianami w przedsiębiorstwach, w tym w przekształceniach, łączeniach czy podziałach podmiotów. W ramach swojej praktyki zawodowej opracowywała raporty due diligence, a także opiniowała oraz wdrażała strategie dofinansowania podmiotów, implementowała u klientów nowe modele franczyzy oraz konstruowała programy rozwojowe przedsiębiorstw typu ESOP.

  Obecnie realizuje szeroko rozumiane projekty z branży IT, w tym w zakresie umów wdrożeniowych, serwisowych i utrzymaniowych, umów o zachowaniu poufności czy umów outsourcingowych oraz body leasingowych. Działa w przedsięwzięciach związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez tworzenie bądź opiniowanie umów licencyjnych oraz transferujących majątkowe prawa autorskie. Czynnie działa w procesach sądowych zabezpieczających dobra osobiste oraz prawa ochronne podmiotów o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

  Jedna z liderek w ogólnopolskim projekcie „Studia na Horyzoncie” promującym świadomy wybór kierunku na studiach. Późniejsza dyrektorka sektora zarządzania ludźmi i wizerunkiem organizacji, inicjatorka cyfrowego rozwoju działalności stowarzyszenia, organizatorka szkoleń dotyczących komunikacji publicznej oraz wewnątrzorganizacyjnej.

  Autorka artykułu naukowego dotyczącego wykorzystywania kopii cyfrowych utworów w internecie w monografii „Prawo autorskie w dobie cyfryzacji” (Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, red. nauk. Adrian Niewęgłowski i Mateusz Derdak).