Hanna Groborz

aplikantka radcowska
  • O mnie

    Aplikantka radcowska, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowana przez nią praca magisterska, poświęcona problematyce kreowania nowych dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem wartości w postaci więzi rodzinnej, zdobyła pierwszą nagrodę w IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

    Autorka artykułów publikowanych w czasopismach branżowych i szkoleń z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

    Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach o ogólnopolskim zasięgu oraz butikowej kancelarii specjalizującej się w prawie własności intelektualnej i prawie gospodarczym.

    Bierze udział w projektach z zakresu ochrony danych osobowych oraz projektów IT z uwzględnieniem umów wdrożeniowych. Uczestniczy w obsłudze podmiotów gospodarczych w relacjach b2b i b2c, w tym również w badaniu zgodności prowadzonej działalności z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i świadczenia usług drogą elektroniczną.