Wyrok TSUE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie C‑334/22 (Audi) – unijny znak towarowy

25 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie toczącego się sporu pomiędzy Audi – niemieckim producentem samochodów a polskim przedsiębiorcą. Spór dotyczył wykorzystania charakterystycznego znaku towarowego należącego do Audi, czyli czterech zachodzących na siebie kółek.

Polski przedsiębiorca oferował na swojej stronie internetowej m. in. nieoryginalne osłony chłodnicy przystosowane do dawnych modeli samochodów Audi – taka osłona zawiera element, którego kształt jest podobny do ww. znaku towarowego lub jest z nim identyczny i który jest przeznaczony do zamocowania emblematu Audi.

Audi wystąpiło z powództwem przeciwko przedsiębiorcy żądając zakazania sprzedaży nieoryginalnych osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym lub do niego podobnym. Sąd, który rozpatrywał tę sprawę w Polsce zwrócił się jednak z pytaniem prejudycjalnym do TSUE celem ustalenia:

  • czy sprzedaż takich części zamiennych stanowi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej „używanie oznaczenia w obrocie handlowym” mogące naruszyć funkcje znaku towarowego Audi,
  • czy właściciel owego znaku może zakazać osobie trzeciej takiego używania.

W wydanym wyroku TSUE rozstrzygnął na korzyść producenta. Wskazał m. in., że osłony chłodnicy nie pochodzą od właściciela znaku towarowego Audi i są wprowadzane do obrotu bez jego zgody. Z kolei element przeznaczony do zamocowania emblematu Audi jest z nim zespolony do celów sprzedaży osłon chłodnicy przez osobę trzecią. Element ten jest również widoczny dla kręgu odbiorców zainteresowanych kupnem tej części zamiennej. Mogłoby to ustanowić materialny związek między częścią zamienną a właścicielem znaku towarowego Audi, co w konsekwencji powoduje, że takie używanie może naruszyć funkcje znaku towarowego polegające na zagwarantowaniu pochodzenia lub jakości towaru. W ramach ciekawostki warto wskazać, że TSUE orzekł odmiennie co do propozycji przedstawionych w opinii Rzecznik Generalnej.

Dalej sprawą zajmie się polski sąd, który ma zbadać, czy element osłony chłodnicy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego oraz czy osłona jest identyczna z towarem lub towarami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobna.

Pełna treść wyroku dostępna jest pod linkiem:

Opinia Rzecznik Generalnej dostępna jest pod linkiem: