Podatki w IT

Szczegóły specjalizacji

Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie kwestii związanych z innowacyjnością, wdrażanie rozwiązań uwzględniających zmienne otoczenie biznesowe oraz podatkowe.

Posiadamy doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa prawno-podatkowego związanego z najczęściej spotykanymi zagadnieniami podatkowymi związanymi z branżą informatyczną oraz sektorem nowoczesnych technologii.

Nasze usługi obejmują zarówno bieżące doradztwo w zakresie skutków podatkowych określonych zapisów uzgadnianych w umowach IT, jak również kompleksowe wsparcie naszych Klientów w rozstrzyganiu zagadnień podatkowych pojawiających się w ich codziennej działalności. Usługi świadczone w tym zakresie mają na celu zapewnienie naszym Klientom pełnej świadomości i transparentności skutków podatkowych związanych z ich planami biznesowymi.

Opiniujemy i pomagamy budować prawne i podatkowe rozwiązania dla modeli zarządzania zasobami IT w grupach kapitałowych (np. Centra Usług Wspólnych – CUW/SSC), w tym związane z prowadzeniem rozliczeń w strukturze podmiotów powiązanych.

W czym pomagamy

  • doradztwo podatkowe dot. RnD
  • Forma opodatkowania IT
Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Pozostałe specjalizacje