IT / TMT

Szczegóły specjalizacji

Wsparcie prawne wdrożeń i integracji systemów informatycznych realizowanych według modelowych metodyk kaskadowych (Prince2), zwinnych (SCRUM, Agile PM) oraz hybrydowych.

Wspieramy od strony prawnej budowę i rozwój systemów informatycznych klasy ERP, CRM, CMS, WMS, PIM w spółkach i grupach kapitałowych, w tym w złożonych projektach angażujących wielu dostawców (np. zakładających integrację w oparciu o szynę danych ESB).

Pomagamy w budowie i wdrażaniu rozwiązań opartych o cloud computing, Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (Iaas), Platform-as-a-Service (PaaS).

Zapewniamy dedykowane wsparcie prawne projektów dotyczących usług utrzymania systemów informatycznych (SLA/KPI), usług serwisowych infrastruktury sprzętowej, usług związanych z rozwojem systemów IT.

Wspieramy od strony prawnej przedsięwzięcia outsourcingowe, od outsourcingu określonych czynności (serwis), przez outsourcing procesów biznesowych – BPO (np. hosting, call center), umowy dotyczące udostępnienia zasobów (tzw. bodyshopping, body leasing), umowy dotyczące funkcjonowania centrów usług wspólnych (CUW/SSC), aż po złożone operacje prawno-biznesowe prowadzące do wydzielenia i przekazania na zewnątrz części lub całości działów IT.

Wykonujemy audyty umów IT oraz opiniujemy projektowane scenariusze biznesowe. Przygotowujemy scenariusze konsolidacji umów i ujednolicania ich warunków.

Współpracując z przedstawicielami klienta oraz firmami konsultingowymi weryfikujemy założenia biznesowe projektów pod kątem ich zgodności z prawem, skutków prawnych oraz potencjalnych zagrożeń (prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo pracy, ochrona danych osobowych, regulacje sektorowe), w celu wypracowania rozwiązań bezpiecznych prawnie i optymalnych z punktu widzenia realizacji zakładanych celów biznesowych.

Budujemy prawne rozwiązania dla modeli zarządzania zasobami IT w grupach kapitałowych (np. pomagając w tworzeniu Centrów Usług Wspólnych – CUW / SSC).

Doradzamy w procesach reorganizacji i optymalizacji zarządzania infrastrukturą IT w grupach podmiotów powiązanych, m.in. w aspektach związanych prawem autorskim, prawem ochrony danych osobowych, prawem podatkowym, prawem pracy oraz regulacjami sektorowymi (np. prawo bankowe, telekomunikacyjne, energetyczne). Weryfikujemy projektowane rozwiązania pod kątem zgodności z prawem, regulacjami sektorowymi, a także aktualnymi, dobrymi praktykami kontraktowymi.

Opracowujemy projekty, negocjujemy i renegocjujemy umowy oraz przygotowujemy dokumenty związane z procesem zakupowym (RFI, RFP, SIWZ i oferty). Czuwamy nad przebiegiem procedury zakupowej. Zapewniamy wsparcie w trakcie realizacji zawartych umów.

Doradzamy w sprawach regulacyjnych, w tym w zakresie kwalifikacji świadczonych usług w kontekście obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych, retencją danych, tajemnicą telekomunikacyjną itd.

W czym pomagamy

  • Umowy IT
  • Audyty IT
Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Pozostałe specjalizacje