Polityka prywatności

I. Definicje

Pojęcia używane w Polityce mają następujące znaczenie:

 • Administrator – oznacza kancelarię prawną Barta Łochowski spółka jawna z siedzibą w Krakowie, Aleja Słowackiego 64, 30-004 Kraków;
 • Klient – oznacza klienta, na rzecz którego Administrator świadczy usługi;
 • Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności;
 • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – oznacza stronę internetową dostępną w domenie: https://barta.pl;
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą ze strony.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Barta Łochowski sp.j., al. J. Słowackiego 64, 30-004 Kraków. W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się na adres biuro@barta.pl lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres do korespondencji.

III. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w Serwisie

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści w Serwisie, podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu obsługi zgłoszeń i prowadzenia korespondencji, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na udzielaniu odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu ulepszania Serwisu i dostosowywania treści do preferencji Użytkowników, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na rozwijaniu Serwisu i dopasowywaniu treści do preferencji Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dochodzenia roszczeń, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na dbaniu o bezpieczeństwo Użytkowników Serwisu oraz dochodzenia swych praw – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu przysłania informacji handlowych, jeśli zapisałeś się do naszego newslettera, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

IV. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w relacjach biznesowych oraz w procesach rekrutacji

O tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli bierzesz udział w prowadzonej przez Nas rekrutacji lub gdy przesłałeś do Nas swoją aplikację, mimo braku otwartego naboru, możesz dowiedzieć się tutaj.

Administrator przetwarza również dane osobowe w relacjach biznesowych takich jak np. świadczenie usług na rzecz Klientów, bieżący kontakt z osobami działającymi w imieniu Klienta, nawiązywanie relacji biznesowych z potencjalnymi Klientami lub dostawcami. O tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz dowiedzieć się tutaj.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu w jakim dane są przetwarzane. Dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usługi, wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Po ustaniu głównego celu przetwarzania dane osobowe mogą być przechowywane, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie czasu przechowywania dane osobowe są usuwane.

VI. Odbiorcy danych osobowych i transfer poza EOG

Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz w oparciu o zawierane umowy powierzenia przetwarzania lub udostępniać je takim podmiotom jako samodzielnym administratorom. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych może następować na rzecz: dostawców usług i narzędzi informatycznych, księgowych, firm kurierskich.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa podmiotów danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych, w tym otrzymania jednej bezpłatnej kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz przetwarzanie następuje w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, z tym że cofnięcie zgody nie na wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pliki cookies

W Serwisie Administrator wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie (zwykle tekstowe) pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą technologii cookies mogą obejmować dane dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie (dziennik/zdarzenia) np. data oraz czas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Dane zbierane za pomocą plików cookies są wykorzystywane w celu ulepszania Serwisu i dostosowywania treści do preferencji Użytkowników.

Niezależnie od rodzaju przeglądarki, Użytkownik może skorzystać z opcji wyłączenia plików cookies zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych.

IX. Postanowienia końcowe

Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana.