Naruszenie praw autorskich do nagrań dźwiękowych przez generatywną AI – Suno i Udio

24 czerwca 2024 r. Recording Industry Association of America (RIAA) złożyła dwa pozwy w sprawach o naruszenie praw autorskich do nagrań dźwiękowych, które miały być kopiowane i wykorzystywane bez zgody na rzecz trenowania narzędzi genAI – Suno i Udio – służących do generowania muzyki. Powodami w sprawach są Sony Music Entertainment, UMG Recordings, Inc. oraz Warner Records, Inc. posiadające prawa autorskie do nagrań dźwiękowych.

Szczegóły dot. każdego przypadku zarzucanego kopiowania nagrań dźwiękowych (w prawie polskim odpowiednio ochrona fonogramu) na rzecz trenowania algorytmów przez narzędzia genAI poszczególnych pozwanych są różne, z treści pozwów można wyodrębnić wspólny zestaw zarzutów odnoszących się do sposobu szkolenia i funkcjonowania Suno AI i Udio AI.

W pozwach pojawia się m.in. następująca argumentacja:

  • Opracowane narzędzia genAI za zgodą i udziałem właścicieli praw autorskich, mogą wspierać ludzi w tworzeniu i produkcji nowej, innowacyjnej muzyki. Jednak jeśli zostaną opracowane w sposób nieodpowiedzialny, bez uwzględnienia podstawowych zasad ochrony prawa autorskiego, te same narzędzia mogą wyrządzić trwałą i nieodwracalną szkodę artystom, wytwórniom płytowym i przemysłowi muzycznemu, obniżając jakość nowej muzyki dostępnej dla konsumentów i zmniejszając wspólne dziedzictwo kulturowe.
  • Budowanie i prowadzenie takich usług wymaga na początku kopiowania i wchłaniania ogromnych ilości danych w celu trenowania algorytmu. W przypadku Suno AI i Udio AI proces ten polegał na kopiowaniu wielu popularnych nagrań dźwiękowych na świecie, a następnie wchłanianiu tych kopii w celu generowania wyników naśladujących cechy autentycznych ludzkich nagrań dźwiękowych. Przykładowe utwory: Mariah Carey, „All I Want for Christmas is You”, Jerry Lee Lewis, „Great Balls of Fire”.
  • Syntetyczne muzyczne wyniki narzędzi genAI mogą nasycić rynek treściami generowanymi przez maszyny, które będą bezpośrednio konkurować, czy deprecjonować autentyczne nagrania dźwiękowe, na których algorytmy zostały zbudowane.
  • Jest oczywiste, na czym algorytmy były szkolone – masowo kopiowały chronione prawem nagrania dźwiękowe powodów i wchłaniały je do swoich modeli. Takie modele mogą działać w ten sposób dzięki ich trenowaniu na ogromnych ilościach nagrań dźwiękowych.
  • Takie działanie nie może zostać uznane za dozwolony użytek. Doktryna dozwolonego użytku promuje ludzką ekspresję, pozwalając na nieautoryzowane użycie chronionych prawem utworów w określonych, ograniczonych okolicznościach, ale Suno AI i Udio AI oferują muzykę generowaną przez maszyny – a nie ludzką kreatywność czy ekspresję.

Treść pozwu ws. Suno: Suno, Inc. complaint

Treść pozwu ws. Udio: Uncharted Labs, Inc. complaint

Grafika z wykorzystanymi nagraniami: AI Trained on Copyrighted Recordings