Komisja Europejska wszczęła postępowanie – celem jest zbadanie, czy TikTok naruszyła przepisy DSA

Kilka dni temu Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania mającego na celu zbadanie, czy platforma internetowa TikTok naruszyła przepisy aktu o usługach cyfrowych (DSA). Postępowanie będzie dążyło do weryfikacji zgodności działalności platformy z przepisami DSA na kilku obszarach.

  • Przeprowadzanie oceny i ograniczanie ryzyka systemowego

Komisja zbada, czy TikTok w sposób należyty przeprowadził ocenę ryzyka systemowego, jakie może wynikać z negatywnych konsekwencji przyjętego sposobu projektowania platformy polegających m. in. na stymulowaniu uzależnień behawioralnych u odbiorców usług i tworzeniu tzw. efektu króliczej nory. Obowiązek przeprowadzania takiej oceny określa art. 34 ust. 1 i 2 DSA, a jego realizacja ma na celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom dla praw podstawowych, w tym dla prawa do fizycznego i psychicznego dobrostanu, a także ochronę zdrowia publicznego czy małoletnich. Komisja sprawdzi, czy TikTok – zgodnie z art. 35 ust. 1 DSA – wprowadził rozsądne, proporcjonalne i skuteczne środki zmniejszające to ryzyko, w tym w szczególności oceni skuteczność narzędzi służących weryfikacji użytkowników platformy.

  • Prywatność

Postępowanie będzie obejmowało kontrolę wywiązywania się przez TikTok z wynikającego z art. 28 ust. 1 DSA obowiązku wprowadzenia odpowiednich i proporcjonalnych środków mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich. Z treści opublikowanego komunikatu wynika, że ocena będzie odnosiła się przede wszystkim do domyślnych ustawień prywatności dla małoletnich w ramach systemów rekomendacji funkcjonujących na platformie.

  • Repozytorium reklam

Działalność platformy zostanie także prześwietlona pod kątem realizacji obowiązku wskazanego w art. 39 ust. 1 DSA, a polegającego na zapewnieniu publicznego dostępu do repozytorium reklam prezentowanych na platformie. Zgodnie z przepisami repozytorium takie powinno określać m. in. treść reklamy (nazwę produktu, usługi, przedmiot reklamy), osobę, w imieniu której jest prezentowana oraz całkowitą liczbę odbiorców usługi, do których reklama dotarła.

  • Dostęp do danych

Wreszcie, Komisja zweryfikuje transparentność działalności platformy. Postępowanie będzie dotyczyło podejrzewanych przez unijne organy uchybień w zapewnianiu badaczom dostępu do publicznie dostępnych danych zgodnie z art. 40 ust. 12 DSA.
Nie jest jeszcze znany przewidywany termin zakończenia postępowania, a Komisja uprzedza, że samo jego wszczęcie nie przesądza o naruszeniu przez platformę TikTok przepisów DSA.

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod linkiem:

Commission opens formal proceedings against TikTok under the Digital Services Act