Co dalej z KSeF? Ministerstwo Finansów kontynuuje konsultacje

Po decyzji dotyczącej przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów nakazujących stosowanie Krajowego Systemu eFaktur KSeF, Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad konsultacjami dotyczącymi wdrożenia systemu.

Jak informuje MF, w dziewięciu zorganizowanych przez nie spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – wzięło udział łącznie około 10 000 osób, zgłaszając aktywnie swoje uwagi dotyczące wprowadzenia systemu fakturowego. Ministerstwo obecnie analizuje uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji i w drugiej połowie marca przedstawi do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych. Już teraz Ministerstwo podjęło decyzję o powołaniu m. in. grupy roboczej dotyczącej wysyłki dużych grup dokumentów do systemu oraz o przeprowadzeniu szeregu szkoleń dla przedsiębiorców w sprawie KSeF.

Jak wynika z komunikatów Ministerstwa, aktualnym priorytetem jest teraz nie jak najszybsze wprowadzenie systemu w życie, lecz przeprowadzenie szerokiej akcji konsultacyjnej i edukacyjnej, umożliwiającej podatnikom zapoznanie się z systemem przed jego startem produkcyjnym i pierwszą wysyłką faktur w systemie. Tak określony priorytet powoduje, że nadal niejasna pozostaje data wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF przez podatników. W drugiej połowie marca, zgodnie z obietnicą Ministerstwa, pojawić ma się kolejny projekt rozwiązań prawnych wdrażających KSeF do polskiego porządku prawnopodatkowego.

  • Warto pamiętać, że na dedykowanej stronie Ministerstwa dla podatników dostępna jest zakładka, w której Ministerstwo publikuje swoje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF: https://ksef.podatki.gov.pl/

Z ostatnim komunikatem MF dotyczącym KSeF można zapoznać się pod: https://www.gov.pl/web/finanse/10000-osob-wzielo-udzial-w-spotkaniach-konsultacyjnych-ksef